ข้อแนะนำ
เมื่อ Submit แล้ว ที่หน้ารายงาน การสั่งซื้อล่าสุดที่หน้าเว็บ จะยังไม่เปลี่ยนสถานะ จนกว่าทางเราได้ตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนนะครับ
 
 

ยืนยันการชำระเงิน

ชื่อผู้ซื้อ ***
ธนาคารที่ชำระเงิน
วันที่ ชำระเงิน
จำนวนเงินที่โอน***  เช่น 300.05
ป้อนCode