Crazy รหัส : 01057
Crazy Machines 2
Type: KID
1CD
 ราคา 20 บาท
Review
Crazy Machines เป็นเกมที่ต้องใช้สมอง ในการหาทางออกในโจทย์ที่ด่านนั้นๆให้มา ซึ่งเงื่อนไขในการผ่านด่านนั้นไม่ตายตัว หมายความว่าด่านด่านนึงนั้น มีวิธีผ่านไม่ต่ำกว่า10วิธี ซึ่งสิ่งของที่มันให้มานั้นอาจมีเป็นร้อยชิ้น แต่ถ้าคุณมีความสามารถล่ะก็ คุณใช้ชิ้นเดียวก็ผ่านแล้ว สนุกมากครับ


ความต้องการขั้นต่ำ

- Windows XP or Windows VISTA
- 2.0 GHz Intel Pentium 4 or similar
- 512 MB RAM
- DirectX 9.0c - compatible graphics card with 64 MB and Pixelshader 2.0
- AGEIA PhysX - system software (included)
- about 500 MB free HD space
เกมอื่นที่น่าสนใจ
Warriors Orochi Eador Masters of the Broken World Vessel Alcatraz Tycoon
ภาพตัวอย่าง
เกม Crazy Machines 2
เกม Crazy Machines 2
เกม Crazy Machines 2
เกม Crazy Machines 2
เกม Crazy Machines 2
เกม Crazy Machines 2
Copyright© http://www.korngames.com      All Rights Reserved