I รหัส : 02792
I am Setsuna
Type: Action-RPG
1DVD
 ราคา 35 บาท
Review
เรื่องราวของ Setsuna หญิงสาวที่มีพลังภายในที่มหาศาลและการเสียสละที่เธอจะต้องทำ เพื่อช่วยเหลือผู้คนของอาณาจักรเธอ อาณาจักรนี้มีธรรมเนียมเพื่อที่จะรักษาซึ่งความสงบสุข ทุกๆ ระยะเวลา 10 ปี จะต้องส่งเครื่องสังเวยให้กับพวกปีศาจบนเกาะหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ณ ปีหนึ่ง ปีศาจได้เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นก่อนที่จะถึงเวลาของการสังเวย ผู้คนในอาณาจักรเกิดความกลัวและพยายามที่จะสงบพวกปีศาจลงด้วยการเสนอเครื่องบวง สรวงให้ ซึ่ง Setsuna ก็ถูกเลือกเพราะพลังของเธอ, Setsuna ต้องออกเดินทางมาพร้อม ผู้คุ้มกันไปสู่ดินแดนที่ห่างไกล ที่ซึ่งพิธีการบวงสรวงจะถูกจัดขึ้น


ความต้องการขั้นต่ำ

ระบบปฏิบัติการ: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10
หน่วยประมวลผล: Core i3 2GHz and above
หน่วยความจำ: แรม 2 GB
กราฟิก: GeForce GTS250 / Radeon HD5750 or better
เกมอื่นที่น่าสนใจ
The Testament of Sherlock Holmes Clan of Champions Fallen Enchantress Legendary Heroes City Bus Simulator 2010 New York
ภาพตัวอย่าง
เกม I am Setsuna
เกม I am Setsuna
เกม I am Setsuna
เกม I am Setsuna
เกม I am Setsuna
เกม I am Setsuna
Copyright© http://www.korngames.com      All Rights Reserved