Tomb รหัส : 00533
Tomb Raider Anniversary
Type: Advanture
1DVD
 ราคา 35 บาท
Review
ภาคใหม่ของ Tomb Raider เตรียมย้อนกลับไปยังเมื่อ 11 ปีที่แล้วกับ Tomb Raider ภาคแรก ในปี 2539 ที่กลับมาทำใหม่ สำหรับคนที่ลืมเนื้อเรื่องไปแล้ว ในภาคแรกนี้นางเอกของเรา ได้ออกตามหาวัตถุโบราณ โดยผู้ว่าจ้างรายหนึ่งซึ่งมีอำนาจทางการเมือง วัตถุโบราณนั้นมีชื่อว่า Scion หลังจากต้องผ่านอันตรายมากมาย ลาร่าค้นพบว่าการที่ส่งตนมาค้นหาวัตถุโบราณนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการชั่วร้าย เธอจึงตัดสินใจด้วยตัวเธอเอง ด้วยการค้นหาวัตถุโบราณชิ้นนี้ให้ได้ ก่อนพวกคนร้าย และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของนักล่าสมบัติชื่อก้องโลกนามว่า Lara Croft
ความต้องการขั้นต่ำ

OPERATING SYSTEM: Microsoft Windows 2000, XP, Vista
CPU: Pentium 3 1.4Ghz or Athlon XP 1500+
RAM: 256MB (for Windows 2000/XP) 512MB (for Windows Vista)
GRAPHICS: 100% DirectX 9.0c compatible 64 MB with TnL
HARD DRIVE: 3GB free disk space
เกมอื่นที่น่าสนใจ
Consortium Papo and Yo TrackMania 2 Canyon NHL 09
ภาพตัวอย่าง
เกม Tomb Raider Anniversary
เกม Tomb Raider Anniversary
เกม Tomb Raider Anniversary
เกม Tomb Raider Anniversary
เกม Tomb Raider Anniversary
เกม Tomb Raider Anniversary
Copyright© http://www.korngames.com      All Rights Reserved